Loading...
DLA KLIENTA 2018-06-12T21:22:19+02:00

Dział Graficzny
e-mail: grafika@patentdruk.pl
kom. 790 228 515

Dane do ftp

FTP – ftp.patentdruk.nazwa.pl

login – patentdruk_klient

hasło – Drukowanie2015

Specyfikacja plików do druku

 1. Formaty plików i sposób ich przygotowania
 • PDF kompozytowy (preferowana wersja 1.4, nie nowsza niż 1.6),
 • TIFF, lub JPG, CDR (ver. 13)
 • przestrzeń kolorystyczna CMYK, bez dodawania profili
 • projekt wyśrodkowany na stronie z zaznaczonymi liniami cięcia ( bądź dołączoną informacją o rozmiarze netto w mm )
 • spady po 3mm z każdej strony!
 • rozdzielczość bitmap 300 DPI a 350 DPI
 • odległość obiektów graficznych i tekstów od linii cięcia min. 3 mm (katalogi i teczki zalecane 5 mm)
 • wszystkie czcionki zamienione na krzywe!
 • dokument musi być wycentrowany w pliku, każda strona w dokumencie musi mieć jednakowe ustawienia
 • wielkość czcionek: minimalny stopień pisma drukowanego jednym kolorem dla krojów jednoelementowych 6 pkt, dla krojów dwuelementowych 7 pkt. Minimalny stopień pisma drukowanego więcej niż jednym kolorem lub w kontrze dla krojów jednoelementowych 8 pkt, a dla krojów dwuelementowych 10 pkt
 • czarne teksty prosimy budować tylko K-100%rint)
 • czarne teksty, zwłaszcza te o małych rozmiarach, powinny mieć włączoną opcję nadrukowania (Overprint),
 • w przypadku druków wielostronnicowtych (katalogi i broszury) – strony w kolejności 1,2,3 … itd. (żadnych składek) z uwzględnieniem pustych stron (vacat). Jeżeli nie ma takiej możliwości, prosimy o czytelną informację gdzie te strony występują
 • przy oprawie zeszytowej strony okładki w kolejniści 1,2,3,4
 • przy oprawie klejonej okładka w postaci rozkładówki z uwzględnionym grzbietem ( 4-1, 2-3 )
 • dokładne opisy plików tj. Katalog_X_Srodki.pdf Katalog_X_Okładka.pdf, (gdzie x=nazwa)
 • uszlachetnienia przygotowujemy następująco
  – lakier wybiórczy UV, tłoczenie nałożone na projekt jako dodatkowy kolor o 100% nasycenia (Spot Color) z włączonym nadrukowaniem (Overprint Stroke i/lub Overprint Fill), lub jako osobny plik tylko z uszlachetnieniem najlepiej jako czarny K-100%
 • wykrojniki zaznaczamy jako linie konturowe uszlachetnień jako dodatkowy kolor  (Spot Color) z włączonym nadrukowaniem (Overprint Stroke)
 • uzyskanie głębokiej czerni C-40%, M-40%, Y-40%, K-100%
 • suma pokrycia farb, tzw. Total Ink, na powierzchniach apli i w fotografiach nie powinna przekraczać 320%

w przypadku plików cdr konieczne jest zamienienie wszelkich efektów i przeźroczystości na bitmape

Weryfikacja plików

Plikisą analizowane tylko pod względem:
– formatu pliku
– formatu pracy
– spadów
– uszkodzeń pliku wynikłych z przesyłania do systemu.

Drukarnia NIE PONOSI odpowiedzialności za źle przygotowane lub niezgodne ze specyfikacją materiały oraz wynikające z tego tytułu błędy w druku.

Skontaktuj się z nami

Kontakt