Patent Druk to firma specjalizującą się w druku offsetowym oraz usługach poligraficznych. Priorytetem naszego działania jest dostarczenie Klientom wyrobu zgodnego z ich oczekiwaniami, wytworzonego z poszanowaniem zasad ochrony środowiska, przestrzeganiem praw pracowniczych oraz stosowaniem wartości FSC® określonych w „FSC-POL-01-004 Polityka zrzeszania Organizacji z FSC®”.

Numer certyfikatu FSC: SGSCH-COC-070552.
Firma została oceniona pod kątem następujących standardów:
FSC-STD-40-004 V3-1 – Certyfikacja łańcucha kontroli pochodzenia produktu
FSC-STD-50-001 Wymagania dotyczące stosowania znaków towarowych FSC przez posiadaczy certyfikatów.

Certyfikat FSC obejmuje następujący zakres:

 1. Zakup papieru i kartonu z kategorii FSC Mix oraz FSC Recycled.
 2. Produkcja (w oparciu o system transferowy) oraz procesy uszlachetniania nadruku, takie jak foliowanie, sztancowanie i laminowanie, realizowane przez podwykonawców.
 3. Sprzedaż wyrobów drukarskich z papieru i kartonu, zakup i odsprzedaż (system transferowy) obejmujące: a. opakowania z kartonu b. notesy i zeszyty c. papeterię i kartki pocztowe d. koperty e. etykiety i nadruki samoprzylepne f. książki g. czasopisma i gazety h. materiały reklamowe i. wizytówki j. kalendarze i notatniki k. zabawki i gry z papieru i kartonu.

Wprowadzenie i przestrzeganie polityki środowiskowej i FSC® jest wspierane przez wdrożony w organizacji system zarządzania oparty na normie ISO 14001:2015 oraz standardzie FSC-STD-40-004 v3-1. Prowadząc działalność przestrzegamy następujących zasad:

 • Spełniamy wymagania prawne i inne, które dotyczą naszej organizacji, w tym przepisów ochrony środowiska oraz BHP,
 • Wdrażamy działania w celu ochrony środowiska oraz zapobiegamy zanieczyszczeniom środowiska,
 • Przestrzegamy wymagań FSC® dotyczących praw pracowniczych oraz przepisów prawa pracy obowiązujących w Polsce,
 • Prowadzimy ciągłe doskonalenie stosowanego systemu zarządzania środowiskowego i FSC®,
 • Nie angażujemy się w działania związane z:
  • nielegalnym pozyskiwaniem drewna lub produktów leśnych i handlem takim drewnem i produktami,
  • naruszaniem praw zwyczajowych i obywatelskich w ramach prowadzonych operacji leśnych,
  • niszczeniem szczególnych walorów ochronnych lasów w ramach operacji leśnych lub znaczącym przekształceniem lasów w plantacje lub użytki leśne,
  • wprowadzaniem organizmów GMO do lasów.

Niniejsza polityka jest znana pracownikom, którzy zobowiązali się do jej przestrzegania.

Posiadamy certyfikaty: ISO 14001:2015, FSC-STD-40-004 v3-1

Skontaktuj się z nami